คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Get Adobe Flash player

มุมสำหรับครู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้เวลา

จำนวนผู้เข้าชม

6220820
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
628
609
3075
6206041
628
77640
6220820

Your IP: 34.239.150.22
Server Time: 2020-04-01 18:10:31

ลำดับที่

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

มาจากกรรมการ

1

นายนิตย์  ก้อนคำ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

พระครูสมุห์ทองล้วน  สิริจันโท

รองประธานกรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

3

นายปรีชา  มาวงค์ษา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

4

นายมนูญ  บุตรศรี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายเกรียงศักดิ์  สีบูจันดี

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

6

นายสมครบ  ศรีจิวังษา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

7

นางสาววารุณี  อันมาก

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

8

นายแสวง  พรหมไชย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนครู

9

นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน