แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15,22,29 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น [โหลดหนังสือ] [โหลดกำหนดการ]

การสำรวจข้อมูลครู บุคลากร ปีการศึกษา 2556" เพื่อดำเนินการในโครงการพัฒนาบุคลากร ตาม โครงการอำเภอมอขอ ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยส่งข้อมูลที่ ผอ.สุริยันต์ เหล่ามะลึก หรือ ผอ.เจตพงศ์ กิตติพร
หรือที่   e-mail :  the_topx@hotmail.com  [คลิกที่นี่]

กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 [คลิกที่นี่]

ดาวน์โหลดสำเนาบัตรคนขับรถ [คลิกที่นี่]

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกท่าน โครงการอำเภอ มข ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูและนักเรียน
เพื่อจัดทำโครงการ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ด่วนนะครับ  ส่งเมล์กลับมาที่ the_topx@hotmail.com   หรือติดต่อ เจตพงศ์ 083-751-1191 ผู้ประสานงาน [คลิกที่นี่]

 เอกสารโครงการอ.มข เพื่อ ใช้ ประกอบการประชุมวันที่ 30 สค 56 [ดาวน์โหลด]

ร่างคำสั่งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ56 ขอความกรุณาตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งกลับที่ the_topx@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 13/9/56 [ดาวน์โหลด] แก้ไขล่าสุด 09.50 น. วันที่ 24 ก.ย.56

สรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 56 แต่ละโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่ม [ดาวน์โหลด] แก้ไขล่าสุด 09.50 น. วันที่ 24 ก.ย.56

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด]

ตารางการแข่งขันและแผนผังสถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการระดัลกลุ่มฯ [ตารางการแข่งขัน] [แผนผังสถานที่แข่งขัน]

 

ประกาศกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ๑๗  บ้านโต้นหนองแวงพระบุ  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการจัดงานอาเซียน [Download]
คำสั่ง / โครงการ / กำหนดการ การจัดงานคาราวานเสริมสร้างเด็ก ปีการศึกษา 2556 [Download]

ประกาศคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 17 บ้านโต้นหนองแวงพระบุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ 1/2556 เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 17  บ้านโต้นหนองแวงพระบุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 [ Download ]

ใบสมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 17 บ้านโต้นหนองแวงพระบุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 [ Download ]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการหนึ่งแสนครูดี [ Download ]

ประกาศกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 บ้านโต้นหนองแวงพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2556 และพิธีมอบจักรยานยืมเรียนให้เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล
[ Download ]

ประกาศกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 บ้านโต้นหนองแวงพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
[ Download ]

 
ตัวอย่างแผนประจำปี โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา [Dowload]

ขั้นตอนพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ [Dowload]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบโดย นายพูลทรัพย์ หารพะยอม รร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา e-Mail : com2556@gmail.com