บุคลากร
Get Adobe Flash player

มุมสำหรับครู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้เวลา

จำนวนผู้เข้าชม

6361490
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1811
3976
15411
6317728
82630
58668
6361490

Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-05-28 10:49:24

 

 

ชื่อ  -  สกุล                               นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์              
ว/ด/ป เกิด                                22 ตุลาคม 2516          
ว/ด/ป เข้ารับราชการ                17 พฤษภาคม 2539         
ระดับการศึกษา                        ป.โท        
วุฒิการศึกษา                           ศษ.ม.    
สาขาวิชาเอก                          วิทยาศาสตร์ศึกษา         
ตำแหน่ง                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา          
วิทยฐานะ                               ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นายแสวง  พรหมไชย            
ว/ด/ป เกิด                              16-ธ.ค.-03             
ว/ด/ป เข้ารับราชการ              1-พ.ค.-34              
ระดับการศึกษา                      ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        ศษ.บ.     
สาขาวิชาเอก                         ภาษาไทย               
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   
   
   

ชื่อ  -  สกุล                             นางอินทิรา  อ่อนจันทร์         
ว/ด/ป เกิด                              18-พ.ค.-04            
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            21-ก.พ.-26            
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        ศศ.บ.      
สาขาวิชาเอก                         การพัฒนาชุมชน   
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นางประคอง   อ่อนจันทร์      
ว/ด/ป เกิด                              29-เม.ย.-11           
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            14-มี.ค.-41            
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        ค.บ.        
สาขาวิชาเอก                         ภาษาอังกฤษ         
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นางสุขฤทัย  กองกะมุด        
ว/ด/ป เกิด                              12-ส.ค.-03            
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            1-พ.ค.-23              
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        ศศ.บ.      
สาขาวิชาเอก                         การพัฒนาชุมชน   
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             น.ส.ประภาพรรณ สุธรรมรักษ์             
ว/ด/ป เกิด                              23-ก.พ.-01            
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            5-ม.ค.-24               
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        คบ.         
สาขาวิชาเอก                         อุตสาหกรรม          
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             น.ส.ศิลปิน  ทานสมบัติ         
ว/ด/ป เกิด                              15-ม.ค.-02            
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            15-ต.ค.-23            
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        คบ.         
สาขาวิชาเอก                         ภาษาไทย               
ตำแหน่ง                                 ครู           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นายสุพจน์  เฮียงจันทา         
ว/ด/ป เกิด                              8-ม.ค.-03               
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            1-พ.ค.-24              
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        คบ.         
สาขาวิชาเอก                         ศิลปศึกษา             
ตำแหน่ง                                 ครู                           
วิทยฐานะ                               ครูชำนาญการพิเศษ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นายพูลทรัพย์  หารพะยอม  
ว/ด/ป เกิด                              29-ก.ค.-25            
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            31-ต.ค.-51            
ระดับการศึกษา                    ป.โท        
วุฒิการศึกษา                        ค.อ.ม.     
สาขาวิชาเอก                         คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตำแหน่ง ครู                           วิทยฐานะ               ครูชำนาญการ

   

ชื่อ  -  สกุล                             นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชร                
ว/ด/ป เกิด                          3 ก.พ. 2531    
ว/ด/ป เข้ารับราชการ            20-ก.ย.-55            
ระดับการศึกษา                    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา                        ศษ.บ.     
สาขาวิชาเอก                         คอมพิวเตอร์ศึกษา               
ตำแหน่ง                                 ครู
วิทยฐานะ               -

   

ชื่อ  -  สกุล             นางสาวมัธทนา พิทยารักษ์  
ว/ด/ป เกิด              15 พ.ค. 2531               
ระดับการศึกษา    ป.ตรี       
วุฒิการศึกษา        ค.บ.        
สาขาวิชาเอก         การศึกษาปฐมวัย          
ตำแหน่ง                 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม         

   

     ชื่อ  -  สกุล             นายสันต์ หาระวงศ์               

ว/ด/ป เกิด                 10 มกราคม 2515            
ระดับการศึกษา          ม.6          
วุฒิการศึกษา             -          
สาขาวิชาเอก            -             
ตำแหน่ง                 นักการภารโรง      
   
   

ชื่อ - สกุล นายสิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์
ว/ด/ป เกิด 11 เมษายน 2529
ระดับการศึกษา ป.ตรี
วุฒิการศึกษา วท.บ.
สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง ครูธุรการ

ชื่อ - สกุล นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย

ว/ด/ป เกิด 18 มิถุนายน 2533
ระดับการศึกษา ป.ตรี
วุฒิการศึกษา พธ.บ.
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง