หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564
โดย : admin
อ่าน : 2292
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564 รร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
คำชี้แจง กรอกข้อมูลเบื้องต้นและยื่นสำเนาเอกสารการสมัครที่โรงเรียนชุมชนบ้านโ๖้นศรีพิมลวิทยาประกอบด้วย
1. สูติบัตรนักเรียน
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน
3. ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน บิดา
4. ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน มารดา
5. ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)

สมัครเรียน --> คลิกที่นี่