ชื่อ - นามสกุล :นายสุริยา ฤาชากุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :Line ID :suriya1910
Telephone :0879739564
Email :suriya.s9564@gmail.com​