[ ponpat354 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กิตติพิชญ์ แย้มสมพงษ์นาม
ชื่อเล่น : 
แม่อุ๋ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/1/2525
อายุ : 
9
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
k.k.pheung@gmail.com  
ที่อยู่ : 
141ม8 ตบ้านโต้น
อำเภอ : 
พระยืน
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40320
เบอร์โทรศัพท์ : 
0902748671
สถานที่ทำงาน : 
ว่างงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย