www.banton.ac.th ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://banton.ac.th Fri, 15 May 2020 09:00:05 งานวันเด็กปี 2563 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://banton.ac.th/http://banton.ac.th/images/icon/Apps.png

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

1578807083
การแข่งขันกีฬากลุ่มฯ10 (พระยืน) ปีการศึกษา 2562 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://banton.ac.th/http://banton.ac.th/icon/news_1576988806.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ 10 (พระยืน) ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนตะวันออก ณ สนามโรงเรียนบ้านดงกลางและสนามโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา รอบคัดเลือกโซนตะวันตก ณ สนามโรงเรี 1576988806 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=6 http://banton.ac.th/http://banton.ac.th/images/icon/Apps.png

วันที่ 1 พ.ย. 2562 

1572360023