www.banton.ac.th ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://banton.ac.th Thu, 03 Feb 2022 14:24:32 ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=16 http://banton.ac.th/icon/news_1614564148.jpg

ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

1614564148
ค่ายพัฒนาวิชาการแบบบูรณาการ http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://banton.ac.th/icon/news_1614563829.jpg

ค่ายพัฒนาวิชาการแบบบูรณาการ

1614563829
ต้อนรับผู้อำนวยการ http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14 http://banton.ac.th/icon/news_1612073666.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับในโอกาสที่ นายสุริยา ฤาชากุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

1612073666
กิจกรรมการอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://banton.ac.th/icon/news_1608883509.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมกับกลุ่ม 10(พระยืน) จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร

1608883509
คริสต์มาส http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://banton.ac.th/icon/news_1608880620.jpg

กิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการแต่ละกลุ่มสาระด้วย คริสต์มาสต์ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1608880620
สอนเสริมยกระดับผมสัมฤทธิ์ กลุ่ม 10 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://banton.ac.th/icon/news_1603000535.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับโรงเรียนสังกัดกลุ่ม10 พระยืน โดยมีการสอนเสริม 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในทุกๆ วันศุกร์ เริ่มตั้ 1603000535 งานวันเด็กปี 2563 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://banton.ac.th/images/icon/Apps.png

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

1578807083
การแข่งขันกีฬากลุ่มฯ10 (พระยืน) ปีการศึกษา 2562 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://banton.ac.th/icon/news_1576988806.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ 10 (พระยืน) ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนตะวันออก ณ สนามโรงเรียนบ้านดงกลางและสนามโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา รอบคัดเลือกโซนตะวันตก ณ สนามโรงเรี 1576988806 กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 http://banton.ac.th/?name=news&file=readnews&id=6 http://banton.ac.th/images/icon/Apps.png

วันที่ 1 พ.ย. 2562 

1572360023